Activiteiten

Nieuwbouw, verbouw en onderhoud. Exterieur en interieur. Alles van fundering tot oplevering.

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud

Nieuwbouw; Bekistingen slaan en beton storten, vlechten van wapening, lijmen van kalkzandsteen muren, daken, bruggen, enz.

Verbouw; Dragende wanden verplaatsen, aanbouw, dakkapellen, badkamers aanleggen, keukens zetten, enz.

Onderhoud; Kozijnen vervangen, deuren aanpassen en afhangen, reparaties aan dakkapellen, enz.

Exterieur & interieur

Meubels maken en "oude" spullen weer een nieuw, eigentijds en op wensen van de klant, aangepast uiterlijk geven